Závazek udržitelnosti a sociální odpovědnosti

Odpovědnost za životní prostředí

Naším cílem je přispívat ke zdravotní péči na celém světě vývojem a výrobou inovativních léčivých přípravků. Jako společnost vyrábějící léčiva máme za naše výrobky zvláštní odpovědnost. Abychom předešli rizikům pro spotřebitele, jsou naše výrobky průběžně sledovány a testovány, aby byla zajištěna jejich prvotřídní kvalita. To také zahrnuje naše moderní výrobní podmínky. Považujeme za svou povinnost usilovat o udržitelný rozvoj s výhledem do budoucna a jednat ekonomickou, ekologickou a sociální odpovědností.

Odpovědnost za životní prostředí

Při výrobě léčivých přípravků bereme vážně svou odpovědnost za úsporu zdrojů a snižování dopadů na životní prostředí a zavázali jsme se neustále zlepšovat naši efektivitu v environmentální a energetické oblasti, pokud je to ekonomicky možné.

Využíváme například mnoho příležitostí pro úsporu energie, a tím přispíváme k ochraně klimatu. Kromě toho se snažíme prostřednictvím odpovídajících technických a organizačních opatření neustále zvyšovat efektivní využívání surovin a obalových materiálů, které používáme.

Odpovědnost za naše zaměstnance

Věříme, že bezpečnost práce je odpovědností vedení. Proto v rámci společnosti zajišťujeme podmínky, které umožňují všem našim zaměstnancům vykonávat práci v bezpečném prostředí bez nehod. Nebezpečí a rizika jsou systematicky eliminována nebo minimalizována.

Prostřednictvím strukturálních opatření, technického vybavení, úvodního a dalšího vzdělávání našich zaměstnanců a úzké spolupráce s úřady zajišťujeme bezpečnost našich zaměstnanců i partnerů.

Další témata