Naše mezinárodní odborné zkušenosti

V rámci celosvětově působící MENARINI Group je BERLIN-CHEMIE odpovědná za více než 30 zemí střední a východní Evropy a také za oblast Společenství nezávislých států. Ve většině zemí je společnost BERLIN-CHEMIE zastoupena dceřinými společnostmi nebo obchodním zastoupením.

Naším záměrem jako spolehlivého partnera v oblasti zdravotnictví je přispět pomocí našich produktů a našeho know-how k řešení složitých úkolů zdravotní politiky v těchto oblastech. Za tímto účelem rozvinula společnost BERLIN-CHEMIE v mnoha zemích na všech úrovních partnerskou spolupráci.

Naši místní zaměstnanci zaručují naše fungování. Ohledně registrace a marketingu se naši dobře vyškolení a vysoce motivovaní zaměstnanci mohou spolehnout na inovativní produkty výzkumu MENARINI Group, jakož i na tradiční a osvědčená léčiva.

Úspěšná spolupráce mezi našimi zaměstnanci v jednotlivých zemích a centrálou společnosti BERLIN-CHEMIE zajišťuje dokumentaci a plánování produktů a výroby v Berlíně a flexibilní logistiku v různých časových a klimatických pásmech. 

Stručný přehled působišť společnosti BERLIN-CHEMIE

Zde najdete přehled všech působišť společnosti BERLIN-CHEMIE: