Etický kodex MENARINI Group

Základem naší činnosti je integrita a etika

Etický kodex MENARINI Group vyjadřuje hodnoty, které inspirují MENARINI Group při práci. Záměr jednat v zájmu MENARINI Group, nebo její přímé či nepřímé dceřiné společnosti, nemůže v žádném případě odůvodnit souhlas s jednáním, které je v rozporu se zásadami obsaženými v tomto Etickém kodexu.

Jsme přesvědčeni, že integrita a etika, jako trvalý základ naší činnosti, jsou zdrojem naší síly a klíčem k neustále rostoucímu úspěchu.

Tento kodex není pouhou sbírkou slov na kusu papíru, ale přímým konkrétním průvodcem, který inspiruje chování ředitelů, manažerů a zaměstnanců v Itálii i v zahraničí, a také závazkem vůči kolektivu založeným na uvědomělém jednání s ohledem na naše zúčastněné strany.

Etický kodex MENARINI Group platí pro všechny společnosti v MENARINI Group, ať už se nacházejí kdekoli na světě.

Stažení

Menarini Group Code of Conduct

Další témata