Odpovědnost

Pro společnost BERLIN-CHEMIE je odpovědnost na prvním místě. Pro nás, jako výrobce farmaceutických produktů založených na výzkumu, je cílem přispívat ke zdravotní péči na celém světě vývojem a výrobou inovativních produktů. Díky spolupráci s celou řadou zdravotnických pracovníků dokážeme pacientům poskytovat přístup k inovativním možnostem léčby.

Kromě toho považujeme za svou povinnost v souladu s Etickým kodexem MENARINI Group usilovat o udržitelný a do budoucna zaměřený rozvoj. Jsme zde, abychom jednali s ekonomickou, ekologickou i sociální odpovědností. 

Další témata