Ochrana osobních dat

Vážíme si vašeho zájmu o naši společnost a chceme, abyste se cítili v bezpečí ohledně ochrany vašich osobních údajů, když navštívíte naše webové stránky. Dodržujeme zvláště nové požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů v Evropské unii („GDPR“).

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. je správcem, pokud jde o zpracování vašich údajů na internetových stránkách www.berlin-chemie.cz (dale jen: "webová stránka"). Více informací o správci naleznete v odkazu zde. Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: 

A. Menarini Research & Business Service GmbH
Datenschutzbeauftragter
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Německo 

nebo poslat e-mail na adresu: dpo.cz@berlin-chemie.com

Bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je jméno, adresa a e-mailová adresa. Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme vaše  osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Ukládáme vaše údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro provoz našich webových stránek a souvisejících služeb nebo pro splnění zákonné povinnosti ukládat vaše data.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom vás chtěli informovat o údajích, které shromažďujeme při vaší návštěvě naší webové stránky, a jak jsou tyto údaje použity.

Tato on-line nabídka není určena pro děti ve věku do 16 let.


Údaje zpracovávané při návštěvě naší webové stránky

Pokud jsou naše webové stránky používány pouze pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete ani nám neposkytnete údaje jiným způsobem, zpracováváme pouze osobní údaje, které prohlížeč přenáší na náš server. Při zobrazení naší webové stránky shromažďujeme následující údaje, které jsou z technického hlediska nezbytné pro zobrazení naší webové stránky vám a které zajišťují stabilitu a bezpečnost webových stránek (právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR):


  • IP adresa 
  • Datum a čas návštěvy 
  • Rozdíl časového pásma od centrálního Greenwichského času (GMT)
  • Obsah žádosti (site-specific) 
  • Stav přístupu / HTTP status kód 
  • Množství přenesených dat 
  • Webovou stránku, ze které je žádost podána 
  • Prohlížeč 
  • Operační systém a jeho rozhraní 
  • Jazyková verze softwaru prohlížeče 


Tyto údaje jsou uchovávány po dobu sedmi dnů a pak se automaticky mažou.

 

Používání cookies

Podrobnější informace týkající se cookies naleznete v ZDE.

Pro správnou funkci webových stránek jsou zapotřebí cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vytvořeny automaticky pomocí prohlížeče a jsou uloženy ve vašem zařízení (např. notebooku, tabletu, smart phone), když navštívíte naše webové stránky. Informace, které vzniká v souvislosti s používaným zařízením je uložena v cookie. To neznamená, že jsme vás schopni přímo identifikovat. Používání cookies je určeno k tomu, aby využívání našich služeb bylo pro vás příjemnější. Používáme cookies relace například k rozpoznání toho, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Takové cookies jsou automaticky smazány poté, co opustíte naše webové stránky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez nevýhod a s účinností do budoucna. Chcete-li tak učinit, změňte nastavení cookies.


Pro účely uživatelského pohodlí také používáme dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení po specificky definované časové období. Pokud znovu naše stránky navštívíte, abyste využili našich služeb, je okamžitě rozpoznáno, že jste již naše webové stránky navštívili, co jste na nich vkládali a jaká nastavení jste si vybrali, takže nemusíte zadávat všechno znovu.

Vzhledem k jejich důležitosti pro fungování webových stránek nemůžete odmítnout požadované soubory cookie. Při zpracování osobních údajů vycházíme z čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, zpracování pro provedení opatření na žádost subjektu údajů.

Dále s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) používáme soubory cookie třetích stran ke statistickému záznamu a analýze používání našich webových stránek k optimalizaci naší služby pro vás a zobrazování informací speciálně přizpůsobených vám. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat navrácení uživatelů poté, co již navštívili naši webovou stránku. Tyto soubory cookie jsou po definované době automaticky smazány.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete upravit nastavení prohlížeče tak, že ve vašem zařízení nejsou žádné cookies uloženy nebo že se před novou cookie objeví oznámení. Úplná deaktivace cookies však může vést k situaci, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránkách v plném rozsahu.

 

Zpracování osobních údajů při kontaktování

Můžete se zeptat na naše produkty a služby pomocí našeho kontaktního formuláře a poskytnout tyto informace: preferované oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Použití kontaktního formuláře je dobrovolné.


Když nás kontaktujete e-mailem, uložíme informace, které nám poskytnete (např. vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo), abychom mohli zodpovědět vaše dotazy.
Uchováváme informace, které nám poskytnete za účelem kontaktování, abychom mohli s vámi komunikovat (právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Pokud nám poskytnete informace týkající se možných nežádoucích účinků našich léčivých přípravků, musíme ze zákona zpracovat a uložit tyto informace (právní základ je článek 9 odst. 2 písm. i GDPR).
Vymažeme údaje získané v tomto kontextu, když již není potřeba jejich uchovávání, nebo omezujeme zpracování podle zákonných retenčních povinností.

 

Google (Universal) Analytics

Pokud jste k tomu dal/a souhlas, tyto webové stránky po dobu trvání tohoto souhlasu používají Google (Universal) Analytics, službu analýzy webu poskytovanou společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používáme službu Google (Universal) Analytics, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Získání statistik nám umožňuje zlepšit naše služby a učinit je pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro používání Google (Universal) Analytics je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.


Google (Universal) Analytics používá techniky, jako jsou soubory cookie (textové soubory uložené v počítači), které umožňují ana-lyzovat vaše používání těchto webových stránek. Informace týkající se vašeho používání těchto webových stránek jsou obvykle odesíl-ány na server Google v USA a uloženy tam. Když je IP adresa na této webové stránce anonymizována, je IP adresa zkrácena před odesláním mezi členskými státy Evropské unie nebo jinými signatáři Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášená na server Google v USA a zkrácena až tam. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez nevýhod a s účinností do budoucna. Chcete-li tak učinit, změňte nastavení cookies.


Můžete také zabránit shromažďování a odesílání dat týkajících se vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) získaných pomocí cookies společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče pomocí tohoto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.


Google Tag Manager

Na této webové stránce se používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení společnosti Google Inc., které umožňuje společnostem spravovat své webové stránky prostřednictvím rozh-raní. Nástroj Google Tag Manager nepoužívá soubory cookie a neshromažďuje osobní údaje. Nástroj umožňuje iniciaci dalších tagů, které mohou údaje shromažďovat. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává to pro všechny sledovací tagy implementované pomocí Google Tag Manager.

 

Použití zásuvného modulu YouTube

Pokud jste k tomu dal/a souhlas, po dobu trvání tohoto souhlasu využíváme mimo jiné zásuvný modul (plugin) poskytovatele You Tube, abychom Vám mohli představit videa. YouTube provozuje společnost YouTube LLC se sídlem 901 Cherry Avenue, San Bru-no, CA 94066, USA. YouTube je zastoupena společností Google Inc. Právním základem používání pluginů YouTube je článek 6 odst. 1 písm f GDPR.

Na našich webových stránkách používáme pluginy poskytovatele YouTube. Po vyvolání tohoto pluginu se provede připojení k serverům YouTube a zobrazí se plugin. To informuje server YouTube, že jste navštívili náš web. Pokud jste přihlášeni jako člen YouTube, YouTube tyto informace propojí s osobním uživatelským účtem. Pokud se použije plug-in, je například informace o kliknutí na tlačítko Start videa propojena s vaším uživatelským účtem. Tomuto propojení informací můžete zabránit tím, že se odhlásíte z uživatelského účtu YouTube a dalších uživatelských účtů společností YouTube LLC a Google Inc. a před použitím našeho webu odstraníte příslušné soubory cookie těchto firem.
Další informace o zpracování údajů a oznámení o ochraně osobních údajů ze strany YouTube (Google) najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez nevýhod a s účinností do budoucna. Chcete-li tak učinit, změňte nastavení cookies. 

 

Příjemci osobních údajů a přenos dat do třetích zemí

Nežádoucí účinky

Pokud se dozvíme o možných případech nežádoucích účinků některého z našich produktů, jsme ze zákona povinni dokumentovat a sdílet důležité informace, včetně osobních údajů s orgány na celém světě a v případě potřeby dalšího posouzení kontaktovat hlásící osoby.
 

Prosazování práv

Abychom ochránili naše práva nebo práva třetích stran, můžeme zveřejňovat údaje nositelům práv, konzultantům a vládním agenturám.
 

Externí poskytovatelé služeb pro zpracování dat: 

Používáme poskytovatele služeb, kteří nás podporují při výkonu našich služeb. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají vaše osobních údajů v našem zastoupení, v souladu s našimi pokyny a pod naším dohledem výhradně pro účely popsané v těchto zásadách ochrany soukromí. Tito poskytovatelé služeb mohou rovněž sídlit mimo EU. Učiníme veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje, které nám poskytujete, byly dostatečně chráněny v souladu s požadavky zákonů na ochranu dat v Evropské unii. V případě potřeby používáme standardní smluvní doložky EU k zajištění právně přiměřené úrovně ochrany osobních údajů.

 

Bezpečnost dat

Využíváme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů proti zneužití, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s aktuálním stavem techniky.

 

Vaše práva a kontaktní informace

Obecná práva

Rádi bychom vás informovali o různých právech, která vám jako subjektu údajů poskytujeme (čl. 4 odst. 1 č. 1 GDPR). Více informací o o svých právech naleznete v čl. 15 - 21 GDPR.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte našeho pracovníka pro bezpečnost dat. Kontaktní informace najdete v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.
 

 

Právo na přístup

Máte právo požadovat informace o tom, které z vašich osobních údajů jsme shromáždili a zpracovali. To zahrnuje informace o účely, pro které jsou tyto údaje používány, a časové období, ve kterém budou tyto údaje uloženy, jakož i informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým údaje budou zveřejněny. Dále máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.


Právo na opravu

Máte právo na opravu osobních údajů, která není přesná nebo již není přesná. Máte také právo na neúplné osobní údaje dokončeno. Opravy vašich osobních údajů předáváme třetím stranám, pokud je to zákonně požadováno.


Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých osobních údajů od nás, pokud platí jedna z následujících možností: Vaše osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo byl účel dosažen; Zrušili jste svůj souhlas a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní důvod; Podali jste námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; kde jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, vaše námitka postačuje k ukončení zpracování; Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně; Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny právní závazky vyplývající z právních předpisů Unie nebo členských států, kterým podléháme; Vezměte prosím na vědomí, že vaše právo na vymazání může být omezeno zákonem. Mezi zákonná omezení patří mimo jiné čl. 17 odst.3 GDPR.


Právo na omezení zpracování

Máte právo získat od nás omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících možností: Po určitou dobu zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, což nám umožňuje ověřit přesnost osobních údajů; Zpracování je nezákonné a vy se stavíte proti vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití; Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale osobní údaje potřebujete pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků, nebo Podali jste námitku proti zpracování, přesto stále probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi. Než zrušíme omezení zpracování, budeme vás informovat o omezení podle výše uvedených důvodů.


Odvolání souhlasu

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, což bude mít účinky do budoucnosti. Vaše oznámení o odvolání souhlasu nemusí splňovat žádné formální požadavky. Na výše uvedené kontaktní adresy můžete jednoduše zaslat neformální oznámení. To platí také pro souhlas udělený před účinností GDPR (tj. před 25. květnem 2018). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním.


Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje třetím stranám. Podrobnosti a omezení můžete odvodit z čl. 20 GDPR. Uplatnění vašeho práva na přenositelnost údajů nijak neovlivní vaše právo na výmaz.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení ochrany osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje příslušné zákony o ochraně údajů.


Právo vznést námitku

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vaší z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud jsme zpracování založili na čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže:
Jsme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží ke stanovení výkonu nebo obraně právních nároků.

Máte zejména právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing, pokud vaše údaje používáme k těmto účelům. Pokud vznesete námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing, nebudeme již vaše osobní údaje pro tento účel používat.

Další témata