MENARINI Group

Přední italská farmaceutická společnost

MENARINI Group se sídlem ve Florencii je přední italskou farmaceutickou společností. Působí ve více než 130 zemích po celém světě. MENARINI Group má více než 125letou historii a garantuje mezinárodně uznávanou kvalitu.

Celkově více než 17 000 zaměstnanců MENARINI Group se denně zasazuje o nabízení inovativních řešení v oblasti zdraví a zlepšování životů lidí. Roční celosvětový obrat MENARINI Group je 3,6 miliard Euro.

> 17,000 zaměstnanců

> 130 zemí

Prodeje za 3,6 miliard Euro

Finanční výsledky jsou důkazem účinné strategie na základě výzkumu, inovací a internacionalizace, a také schopnosti rozpoznávat a uspokojovat požadavky jak lékařů, tak pacientů.

Jednou z klíčových silných stránek filozofie MENARINI Group je spolupráce s mezinárodními partnery: Cílem je rozvíjet součinnost, která povede k inovativním řešením, farmaceutickým produktům a službám v oblasti zdravotnictví.

V MENARINI Group je vysoká úroveň kvality základem společné podnikové strategie. Všechny podnikové struktury jsou zapojeny do různých úrovní procesu výroby léčiv: účinný systém, který vytvořil jedinečnou referenci k zajištění kvality v každé fázi, od výzkumu po výrobu, od prodeje až k poskytování vědeckých informací. To vše děláme s jediným cílem, kterým je dokonalost.

Na celém světě provozuje MENARINI Group sedm výzkumných středisek a 16 výrobních míst, které ročně produkují více než 585 milionů balení léčiv.

Probíhá stálý růst MENARINI Group, pokud jde o obrat a pracovní sílu, který je důsledkem firemní strategie založené na výzkumu, vývoji a internacionalizaci. Tento způsob myšlení také napomáhá společnosti BERLIN-CHEMIE, která tuto strategii důsledně a úspěšně posouvá vpřed v oblasti, která spadá pod její odpovědnost.

Další témata