Cestovní pokyny a kontaktní údaje

Jak se sem dostat

Nejbližší stanice metra: Pankrác, linka C

Adresa a kontaktní údaje
Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Budějovická 778/3
140 00 Praha 4 – Michle
Česká republika

Telefon: +420 267 199 333
E-mail: office@berlin-chemie.cz


Kontakt


Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Povinnost zřídit Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Informace o našich přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v databázi léků zde. Informace o přípravku (Souhrn údajů o přípravku nebo Příbalová informace) jsou Vám k dispozici po zadání názvu přípravku, kliknutí na odkaz Vyhledat a dalším kliknutí na řádek s vyhledaným přípravkem.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku či nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí příhodou zdravotnického prostředku se pak rozumí:

a) jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku nebo nepřesnost ve značení zdravotnického prostředku, nebo v návodu k použití, které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu,

b) technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku a vede výrobce z důvodů uvedených v písmenu a) k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu.

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku splňující základní kritéria (došlo k příhodě, existuje podezření, že zdravotnický prostředek se podílel na příčině příhody, událost vedla nebo by mohla vést k úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu) a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinekAdresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41.
Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků, případně podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini nám můžete také nahlásit e-mailem: farmakovigilance@berlin-chemie.cz, telefonicky: +420 267 199 333

Případně nás kontaktujte pomocí formuláře níže. Vaše dotazy a komentáře jsou pro nás důležité. Vaše dotazy budou zpracovány našimi kompetentními specialisty. Pokusíme se vám odpovědět co nejdříve.

Vyplňte prosím kontaktní formulář.

Pole označená * jsou povinná.

Další témata