Naše historie

Společnost vyrábějící léčiva v srdci Evropy s bohatou tradicí

    

 

 

1890 – Kahlbaum Laborpräparate

V roce 1890 založil Johannes Kahlbaum chemickou a farmaceutickou společnost „Kahlbaum Laborpräparate“. Stará továrna kdysi stála v současných obchodních prostorách společnosti BERLIN-CHEMIE AG v Berlíně-Adlershof. Na počátku 20. století již společnost Kahlbaum Laborpräparate zaměstnávala více než 250 osob, které vyráběly více než 1 000 různých laboratorních chemikálií a první léčivé přípravky.


1927 – od Schering-Kahlbaum AG k Schering AG

Po sloučení se společností Schering se sídlem v Berlíně-Wedding v roce 1927 patřila společnost k jedné z největších chemických a farmaceutických společností v zemi a byla přejmenována na Schering-Kahlbaum AG.

A jen deset let poté, v roce 1937, společnost přehodnotila celou svou strategii po úplném převzetí společností Schering AG: Od té doby se společnost zaměřovala nejen na výrobu chemicko-technických produktů, ale také stále více na farmaceutické produkty.


1956 – VEB Berlin-Chemie

Po skončení druhé světové války se továrna společnosti Schering AG v Adlershofu nacházela v sovětské okupační zóně a tedy v pozdější Německé demokratické republice. V důsledku demontáže ztrácí společnost stroje, zařízení, laboratorní vybavení a suroviny, ale zároveň pokračuje výroba na příkaz vojenské správy. Velkou část produktů zabraly sovětské okupační síly v rámci reparací. V roce 1948 byla továrna v Adlershofu znárodněna a přeměněna na podnik ve veřejném vlastnictví.

Od poloviny padesátých let společnost vystupovala jako VEB Berlin-Chemie. V následujících letech se společnost ve veřejném vlastnictví vyvinula v jednu z největších chemických společností na výrobu léčiv v Německé demokratické republice. Kromě penicilinu, inzulínu a chloramfenikolu vyráběla společnost VEB Berlin-Chemie pesticidy a přípravky na hubení škůdců, později také silikáty pro bytovou výstavbu a suroviny pro textilní a kosmetický průmysl. 


1990 – založení BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft (veřejné akciové společnosti) 

Krátce před pádem Berlínské zdi byla společnost přeměněna na akciovou společnost, aby byla zajištěna její budoucnost. To také vedlo k novému zaměření: Od té doby se společnost BERLIN-CHEMIE specializovala výhradně na farmaceutické produkty a uzpůsobila svou výrobu tak, aby splňovala mezinárodní standardy. Během radikální přeměny investovala společnost více než 100 milionů německých marek. Při opětovném sjednocení byla bývalá společnost Treuhandanstalt pověřena prodejem nově založené společnosti BERLIN-CHEMIE AG, která byla nabídnuta do mezinárodního výběrového řízení.


1992 – Prodej italské MENARINI Group

V roce 1992 v mezinárodním výběrovém řízení získala společnost BERLIN-CHEMIE AG největší italská farmaceutická společnost, MENARINI Group, a došlo ke komplexnímu rozšíření zejména marketingových a prodejních oddělení, aby bylo možné vyhovět výzvám dané doby. Společnost BERLIN-CHEMIE působila na celoněmeckém farmaceutickém trhu od roku 1993 a od roku 1994 dosáhla významných ekonomických úspěchů. Během posledních dvaceti let se společnost BERLIN-CHEMIE vyvinula v mezinárodně fungující a úspěšnou společnost vyrábějící léčiva.

Další témata