Hlavní seznam nabídek programu


Farmaceutický vývoj

Kombinace aktivní látky s masťovými základy při vytváření léku

Pojem "Galenik" (česky galénský) pochází od jména řecko-římského lékaře Claudia Galéna. Lékař Marcus Aurelius odvodil systematické, účinné dávkování léků a tím položil základy moderní medicíny.

V Galénském oddělení společnosti BERLIN-CHEMIE (jinak: Oddělení farmaceutického vývoje) se pracovníci zabývají všemi otázkami, které vznikají ve spojení s dalším zpracováním aktivních látek při přípravě léků k okamžitému použití. Abychom se vyjádřili přesněji, složení se vyvíjí pro tyto případy:

  • Pevné léky jako tablety a lyofylizáty
  • Polopevné léky jako masti a krémy
  • Tekuté přípravky jako roztoky a injekční roztoky

Nově vyvinuté léky se poté testují z hlediska stability. Farmaceutický rozvoj vyrábí všechny potřebné klinické vzorky pro klinické studie, které pak následují s cílem ověřit účinnost a bezpečnost.

Pracovníci oddělení farmaceutického vývoje v současnosti pracuji na více než 50 různých výzkumných a vývojových projektech skupiny MENARINI Group.

Tito vysoce motivovaní pracovníci mají k dispozici moderní laboratoře a technologie čistých prostorů; nová výrobní a balicí zařízení umožňují propracovanou výrobu klinických vzorků.


Hledání