Hlavní seznam nabídek programu


Chemie

Chemicko-analytický vývoj nových aktivních látek

Chemické oddělení je zapojeno do projektů při vývoji progresivních aktivních látek. Ty zahrnují syntézu referenčních látek a metabolitů a také jejich fyzicko-chemickou charakterizaci a stanovení dat podstatných pro jejich bezpečnost.

Toto rozmanité spektrum povinností plní specialisté ve skupinách Syntéza, Charakterizace látek a Biofarmacie.

Skupina Syntéza odpovídá za dodávku vzorků látek pro pre-klinické testování a analytický vývoj metod organické chemie a moderních technologií čištění látek.

Skupina Charakterizace látek je zapojena do vědeckého popisu progresivních aktivních látek se zaměřením na identitu, čistotu, obsah a fyzicko-chemické vlastnosti.

Skupina Biofarmacie odpovídá za analytické testování biologických materiálů jako součást toxikologických zkoušek progresivních aktivních látek.


Hledání